Oppstart 29. August 2017


Første trening blir tirsdag 29. August.

Treningstider er som før. Det vil si, barn starter opp kl 18.00 tirsdag og torsdag. Voksne og ungdom starter 19.00.

Vi setter pris på om foreldre hjelper til å legge ut matter før barnepartiet starter. Nye oppfordres til å komme litt tidligere (10-15 min) for registrering og mulighet til å prate med trenere og andre utøvere.

Personer som vurderer å prøve judo kan sende en epost til romerikejudoklubb@gmail.com. Vi trenger bare navn på utøver, samt høyde, slik at vedkomende kan få låne en drakt.

Oppfordrer alle til å lese igjennom "informasjon til nye og gamle" slik at det admimistrative arbeidet blir litt mindre.

http://www.romerikejudoklubb.com/#!informasjon-til-nye-og-gamle/zrxrw


Featured Posts
Recent Posts