Årets første fellestrening Tirsdag 6. Sept


Senior/ungdom:

Da er det endelig tid for årets første fellestrening!! Vi starter på Volla skole, Lillestrøm kl 19.00 og holder på til 20.30. Etter dette vil det bli litt tid til sosialisering (30 min) for de som ønsker.

Det forventes rekordoppmøte, da bare Romerike hadde 20 utøvere på seniormatta første trening i år. Det siste året har fire klubber vert innom. Det forventes besøk fra ytterligere noen klubber i høst.

Alle utøvere er velkommene, uavhengig av klubb, grad, fysisk form etc. Utøvere under 14 år kan delta, etter vurdering av hovedtrener i sin klubb. Jenter/damer oppfordres spesielt til å komme da vi ønsker å vise at judo er for alle.

Fellestrening bli avholdt første tirsdag hver måned. Innitiativtaker og sammarbeidspartner for dette er Kinsa Jk.

Det understrekes at dette er et arangement ment for ALLE nivåer, og nybegynnere oppfordres til å ta del i dette for å møte flere utøvere på tilsvarende nivå.

Fokus for treningen vil være kunnskapsutveksling mellom klubber, bevegelsestrening og mulighet for nivåtilpasset randori (utøverene velger selv hvor hardt de ønsker å kjøre). Perfekt for oppkjøring til stevner og inspirasjon til gradering.


Featured Posts
Recent Posts