Årets første fellestrening Tirsdag 1. Sept


Senior/ungdom:

Da er det endelig tid for årets første fellestrening!! Vi starter på Volla skole, Lillestrøm kl 19.00 og holder på til 20.30. Etter dette vil det bli litt tid til sosialisering (30 min) for de som ønsker.

Alle utøvere er velkommene, uavhengig av klubb, grad, fysisk form etc. Utøvere under 14 år kan delta, etter vurdering av hovedtrener i sin klubb.

Fellestrening bli avholdt første tirsdag hver måned. Initiativtaker og sammarbeidspartner for dette er Kinsa Jk.

Det understrekes at dette er et arangement ment for ALLE nivåer og nybegynnere oppfordres til å ta del i dette for å møte flere utøvere på tilsvarende nivå.

Fokus for treningen vil være kunnskapsutveksling mellom klubber, bevegelsestrening og mulighet for nivåtilpasset randori (utøverene velger selv hvor hardt de ønsker å kjøre). Perfekt for oppkjøring til stevner og inspirasjon til gradering.


Featured Posts
Recent Posts