Oppstart 25. August


Da har vi fått svar fra skolen, og vi har mulighet til å sette i gang litt før planlagt. Oppstart blir flyttet frem til tirsdag 25. August for alle partier.

Minner om nye tider på torsdager.

Husk å lese infoskriv, se eget oppslag.


Featured Posts
Recent Posts