Felles klubbtreninger hos RJK

Romerike jk. vil i 2015 arangere åpne treninger for alle som ønsker dette første tirsdag hver måned. Initiativtaker og sammarbeidspartner for dette er Kinsa Jk. Alle utøvere er velkommene, uavhengig av grad, fysisk form etc. Utøvere under 14 år kan delta, etter vurdering av hovedtrener i sin klubb.

10847818_577028805762437_4563456394433081376_n.jpg

Fokus for treningen vil være kunnskapsutveksling mellom klubber, bevegelsestrening og mulighet for nivåtilpasset randori (utøverene velger selv hvor hardt de ønsker å kjøre).

Første tirsdag i måneden blir i vår uke 6, 10, 15 og 19.

10422368_577031092428875_4827293707875505475_n.jpg
10275957_577032372428747_1893501301035245638_n.jpg


Featured Posts
Recent Posts