Oppstart 2015

Oppstart etter Juleferie:

Barn/ungdom:

Oppstart Tirsdag 6. Januar til vanlig tid. Nye utøvere kan gjerne komme litt før, slik at vi rekker å si hei, før vi setter i gang.

Oppfordrer alle til å ta med seg venner som kan være interessert i å starte med judo.

Voksne/Ungdom:

Oppstart Tirsdag 6. Januar til vanlig tid. Nye utøvere kan gjerne komme litt før, slik at vi rekker å si hei, før vi setter i gang.

#photo

Featured Posts
Recent Posts