Fokus Dan gradering 2015

Info om oppkjøring til 1 Dan m/Romerike Judoklubb

Flere i og utenfor klubben har ytret ønske om å jobbe målrettet mot 1. dan i 2015. Jeg ønsker derfor nå å få kartlagt hvem som ønsker å jobbe mot dette, og hva som må gjøres. Dette må til for å kunne legge en plan for semesteret og oppkjøring til gradering.

For at jeg/vi skal bruke tid i på dette ønsker jeg allerede nå å presisere noen punkter.

Det vil kreve betydlig innsatts fra hver enkelt, og at det vil bli stilt krav underveis.

Utøvere fra andre klubber er hjertelig velkommene til å delta på lik linje med klubbens egene utøvere.

Før oppstart 6 jan (men så raskt som mulig) ønsker jeg:

 • Navn på utøver

 • Dato (ca) for gjennomført gradering

 • Grovt utkast til eget pensum.

 • Info om fulførte/manglende kurs, og plan for hvordan dette evt løses.

Under opptrening

 • Stabilt oppmøte på vanlige treninger.

 • Fortløpende tilbakemeldinger på behov.

 • Fortløpende oppdatering av eget pensum.

 • Tilstrekkelig egeninsats i forbindelse med katatrening. Det vil bli begrenset med mulighet for trening i fast treningstid. Vi har tilgjengelige lokaler for egen/fellestreninger. Veiledning i kata vil blir gjort fortløpende.

Klubb og trener vil bistå med

 • Tilrettelagte økter for graderingstrening

 • Veiledning om prosess

 • Veiledning på individuelt pensum

 • Veiledning på teknikker

 • Hjelp til å finne passende uke.

Mvh

Hovedtrener RJK

John Hansen

#photo

Featured Posts
Recent Posts