Ny hjemmesid

Da er ny hjemmeside oppe og går!!!

Her vil alt av informasjon, bilder, dokumenter, nyheter mm bli formidlet.

Vi vil i fremtiden begrense utdeling av informasjon, skjemaer, pensum etc på trening. Dette skyldes at utdelt materiale ofte blir borte etter kort tid, og at ikke al informasjon kommer frem (spesielt fra barnepartiet).

Av John Hansen

#photo

Featured Posts
Recent Posts