Struktur og folkeskikk er en viktig del av det å trene judo ( ingen barn kom til skade under "innspillingen" )

Judo for barn

 

Judo er en idret som egner seg svært godt for barn i alle aldere. Blant annet er judo godt for utvikling av:

 

- Koordinasjon

- Bevegelse

- Balanse

- Sosialt samspill

- Struktur

 

Barnepartiene er byggd opp med mye lek, og har fokus på å få barnet til å synes judo og idret er gøy. 

 

 

Hvordan er treningene?

Hver trening starter med at alle stiller seg opp på rekke og hilser til sensei (treneren). Der etter er det som regel litt lek (stikkball, gremlin, stiv heks ol). For så å fortsette oppvarmingen med bevegelsestrening og øvelser, falteknikk, hinke, stupe kråke, slå jul mm.

 

Når oppvarmingen er ferdig starter man med teknikktrening. Teknikkene barn lærer er falteknikk, kasteteknikker og holdegrep. 

 

Avsluttningsvis kan de som ønsker få gå litt kamp. Før man til slutt avslutter med å stille seg på rekke og takke for treningen. 

 

 

Hvor flinke er de andre?

Det er stor forskjell på utøverene på barnepartiene. Både i forhold til alder, vekt, modenhet, beltegead mm. Under treningen må alle trene med alle, det legges derfor stor vekt på at di som er mest erfaren, hjelper di som er mindre, når man går sammen. Av og til blir også partiet delt i grupper, når det er hensiktsmessig i forhold til teknikkene som skal bli gjennomgått. 

 

Når det er tid for kamptrening legges det til rette for at man selv kan velge motstandere, og at det er forholdsvis likt nivå på utøverene. 

 

Når kan man starte å gå kamp?

Det er ingen aldersgrense for når man kan starte å gå kamp, det er imidlertid ofte satt et krav til en bestått gradering (gult belte), før man kan delta på konkuranser utenfor klubben. 

 

Det er frivilig å gå kamp, og de som ønsker å delta på stevner velger selv når og hvor de ønsker å delta. Det er imidlertid svært gøy og sosialt å delta på konkuranser, og det oppfordres derfor til at alle prøver dette.